Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad krävs för att dömas för vapenbrott respektive grovt vapenbrott och vad är straffet?

Vapenbrott begås genom att man: 1. Innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det. 2. Överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha skjutvapen. Den som begår vapenbrott kan dömas till fängelse i…