Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vilken bevisning krävs för en fällande dom i våldtäktsmål?

Om skribenten Tone Berggren är biträdande jurist verksam vid advokatfirman Defens. Tone Berggren företräder brottsoffer i domstol och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. _________ Svaret…
,

Advokat Kristofer Stahre om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning

Intervju med advokat Kristofer Stahre, brottmålsadvokat, om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning. Lexiqon: Vilka förändringar föreslås? Kristofer Stahre: Ett krav på samtycke för att sexuella handlingar inte ska klassificeras…

Advokat Robin Grönvall om domen i Fittjamålet

Intervju med advokaten Robin Grönvall, som är offentlig försvarare för en av de fem män som igår frikändes från misstankar om inblandning i en gruppvåldtäkt i Fittja.