Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Mitt ex har ensam vårdnad och vill nu flytta utomlands med våra gemensamma barn. Kan jag förhindra det

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall ändå i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och…
,

Reglering av personskada till följd av trafik utomlands

Många svenskar väljer att lämna Sverige under semestertider och åka på semester utomlands. Det är i samband med detta vanligt att man då kör bil eller något annat motordrivet fordon utanför Sveriges gränser. Det kan exempelvis vara…