Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Underhållsbidrag till barn

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken, oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Om barnet endast bor hos ena föräldern kan denna underhållsskyldighet fullgöras genom att den…