Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Förlikning? Vad är det, och varför skulle jag?

En sak som obönhörligen kommer upp om man råkar hamna i en tvist i domstol, är frågan om förlikning. Vad är då en förlikning, kanske någon frågar sig? Den korta förklaringen är att en förlikning är ett avtal om att avsluta en…

Vårdnadstvist – hur/vad gör jag?

Det finns många anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. Det vanligaste är dock att föräldrarna separerar och inte kan komma överens om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur ett eventuellt umgänge ska läggas upp.…

Vad innebär samarbetssamtal

Vad innebär samarbetssamtal? Samarbetssamtal är samtal mellan två föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor som rör barnen. Föräldrar som önskar gå på samarbetssamtal kan ansöka om det hos Familjerätten. Föreligger…

OM VIKTEN AV ATT FULLGÖRA ARBETSGIVARENS OMPLACERINGSSKYLDIHET VID UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

När en arbetsgivare ska säga upp en anställd på grund av arbetsbrist, är det oerhört viktigt att det först sker en ordentlig omplaceringsutredning. Detta fick en arbetsgivare nyligen erfara i Arbetsdomstolen. Bakgrunden är följande.…

HUR LYCKAS MAN I EN FÖRLIKNINGSFÖRHANDLING?

Jag har sedan studierna haft avtalsrätt som min specialistkompetens. Detta har dels inneburit att jag genom åren utformat en stor mängd avtal inom olika områden, dels att jag deltagit som ombud i en stor mängd avtalsförhandlingar. Min,…

Konsumentens rättigheter vid reklamation av vara

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst av en näringsidkare. Det kan vara allt från tröja i en klädbutik till en båt från ett företag som säljer båtar. Konsumentköplagen gäller inte vid köp av fastigheter,…

Min nya villa är full av fel som inte nämndes i besiktningen. Vad ska jag göra?

Köp eller försäljning av en fastighet är för många den största affären i livet. Inte sällan uppstår tyvärr tvist om vem som skall svara för fel som upptäcks efter köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt, men om…
,

10 goda råd till Dig som ska sälja häst.

Många hästar byter ägare under våren och sommaren. Hästadvokaten Eva Johansson har sammanställt 10 tips för en lyckad och trygg hästaffär. Var noggrann och ärlig när Du formulerar annonsen, säljer Du en nervig tävlingshäst…
,

10 goda råd till Dig som ska köpa häst.

Många köper häst under våren och sommaren. Hästadvokaten Eva Johansson har sammanställt 10 tips för en lyckad och trygg hästaffär. Läs annonsen noga och spara den. Annonsen kan bli viktig för att visa vad säljaren utlovat runt…
, ,

Juridiska tips till Dig som vill starta eget

Då starta företag kan vara komplicerat för vissa kommer här lite tips för att förhoppningsvis undvika några fallgropar. Avtal ska vara skriftliga vilket gör att uppstår en tvist har du en betydligt mycket större chans att gå segrande…