Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Har dom biologiska barnbarnen rätt till arvslott efter sin farfar?

Fråga: En farfar hade två barn, son och dotter tillsammans med sin första fru. Farfaderns båda barn och första frun är sedan flera år avlidna. Farfaderns avlidna son har tre barn i livet. Den avlidna dottern hade inga barn.Farfadern gifte…

Ska du skriva ett testamente?

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit. Det du ska tänka på är att alla formkrav är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Allt utom dina bröstarvingars…
,

Skydda våra gamla - ställ frågor

Ett fenomen som vi som arbetar med juridik ibland stöter på är att det visar sig att en avliden person kort före sin död har gett uttryck för en i förhållande till tidigare meningsyttringar ändrad uppfattning; och då kanske ganska…
,

Kan Kronofogden ta mitt arv?

Ja, rätten till arv eller testamente efter en avliden person är en tillgång precis som vilken som helst, och därmed är den utmätningsbar.Det kan vara fråga om en andel i ett dödsbo men tillgången kan också bestå i rätten till en…
, ,

Kan mina barn ärva trots att jag har skulder?

Ja, om du har mer tillgångar än skulder. Det är tämligen vanligt idag att privatpersoner har ganska omfattande skulder, t.ex. ett bostadslån. Ofta finns det dock en korresponderande tillgång, som t.ex. bostadsrätt eller fastighet. Som…
, ,

Ärver man skulder?

Nej, enligt svensk lag ärver man inte skulder. Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo i vilket den avlidnes tillgångar och skulder ingår. Arvingar m.m. blir då delägare i dödsboet men de har inte något personligt ansvar för den avlidnes…