Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Köp av sex

Jag är misstänkt för sexköp. Undrar om jag kan räkna med strafföreläggande. Och om det isf blir offentlig handling? Är gärningen erkänd och det är fråga om ett enstaka tillfälle kan du räkna med ett strafföreläggande. Ett…

Hur länge sitter en prick kvar i brottsregistret?

Vad menas med en ”prick” i brottsregistret? Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det s k kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men…

Hur avslutas en förundersökning?

En förundersökning kan avslutas på flera olika sätt. Om åklagaren anser att man kan förvänta sig en fällande dom så väcks i de flesta fall åtal. Vid mindre allvarlig brottslighet kan åklagaren i stället för åtal meddela ett strafföreläggande,…

Vad är ett strafföreläggande?

Åklagaren kan i vissa fall, istället för att väcka åtal mot dig, välja att meddela ett strafföreläggande. Detta förekommer framför allt för erkända brott med lågt straffvärde. Påföljden vid ett strafföreläggande är dagsböter…