Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Vad innebär livstids fängelse?

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt kallas för ett livstidsstraff. Den som avtjänar ett livstidsstraff vet inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Ett sådant straff kan endast dömas ut vid vissa särskilt allvarliga…
,

Är det olagligt att spela in ett samtal?

En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för…

Vad är olaga förföljelse / stalkning?

Nästan en av tio personer i Sverige uppger att de någon gång i livet har blivit utsatta för upprepade trakasserier av en annan person. Tre fjärdedelar av dessa är kvinnor. Det vanligaste är att offret på något sätt känner gärningspersonen,…

Varför får unga personer mildare straff än vuxna?

Principen att unga personer som begår brott ska få mildare straff än vuxna har länge funnits både i Sverige och i många andra länder. Med unga personer avses de som inte har fyllt 21 år och ju yngre personen är, desto större hänsyn…

Vad är skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är en påföljd som avtjänas i frihet och som domstolen kan döma till om brottet kräver ett strängare straff än böter. Det centrala innehållet i en skyddstillsyn är övervakning som normalt pågår under ett år från…
,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri och vad är straffet?

Ett bedrägeri begås genom att gärningsmannen (1) genom vilseledande (orsakande av felaktig tro), (2) förmår någon till en handling eller underlåtenhet (disposition), (3) som innebär förmögenhetsöverföring. Lite förenklat kan…

Hur länge sitter en prick kvar i brottsregistret?

Vad menas med en ”prick” i brottsregistret? Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det s k kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men…