Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vårdnadstvist – hur/vad gör jag?

Det finns många anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. Det vanligaste är dock att föräldrarna separerar och inte kan komma överens om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur ett eventuellt umgänge ska läggas upp.…

Skilsmässa och betänketid

Om du och din partner vill skiljas så måste ni ansöka om skilsmässa vid en tingsrätt. Ni kan antingen ge in en gemensam ansökan om ni är överens om att ni vill skiljas eller så kan en av er ge in en egen ansökan. Om ni har ett gemensamt…

När man ska separeras och har barn, vad händer?

I samband med att ett äktenskap eller en relation avslutas och det finns gemensamma barn med i bilden uppstår oftast frågor vad som kommer hända. I de flesta fall löser föräldrarna detta själva, utan hjälp av utomstående, men ibland…
,

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med…
, ,

Vem får hunden?

Hundar är för många av oss nära vänner och familjemedlemmar, men juridiskt klassificeras hundar och andra djur som lös egendom. I vardagslivet spelar inte det här någon större roll, det kan dock få stor betydelse om man har haft hunden…
,

Några råd om äktenskapsförord och vad man bör fundera över inför en skilsmässa

Förutom alla känslomässiga besvär som uppkommer i samband med en skilsmässa så finns även en hel del praktiska, ekonomiska och juridiska saker och frågor att beakta och ta uti med. Har man underåriga barn finns det än mer att tänka…

Hur påverkas äganderätten till min bostad vid giftermål och eventuell skilsmässa?

Jag äger idag bostaden som vi båda bor i. Vi ska dock snart gifta oss och jag undrar därför hur detta kommer påverka äganderätten till bostaden. Kommer ägandet av bostaden vara delad  eller fortsätter jag att vara den som äger? Vad…

Jag vill skilja mig, hur gör jag?

Är ni överens om att skilja er ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad. Tingsrätten kan besluta om äktenskapsskillnad så fort ansökan kommer in, om ni inte lever tillsammans med ett barn under 16 år som någon av er har vårdnaden…