Inlägg

Låt inte någon använda dina konton!

Om man hjälper någon som kommit över pengar genom brott att dölja pengarnas ursprung eller underlätta för personen att underlätta att omsätta pengarna kan man dömas för penningtvättsbrott. Om man inte förstod att pengarna kom…

Vem betalar mitt skadestånd om den dömde saknar tillgångar

Om den dömde saknar tillgångar kan du ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten (www.brottsoffermyndigheten.se). Innan Brottsoffermyndigheten beviljar ersättning måste du först ha försökt få skadeståndet utmätt från den…
, ,

Målsägandens möjligheter till ekonomisk ersättning, trots en frikännande dom i allmän domstol.

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet, vilket följer av 20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalk (1942:740). Målsäganden kan få ekonomisk ersättning genom skadestånd,…

Handhälsning och skadestånd vid anställningsintervju

Den 15 augusti 2018 meddelade Arbetsdomstolen, ”AD”, i ett omtalat rättsfall (A 46/17, dom nr 51/18) att en arbetssökande kvinna fick diskrimineringsersättning (skadestånd) på grund av så kallad indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen. Bakgrunden…
,

Vad gäller då man har beställt en bostadsrätt som visar sig vara mindre än vad som utlovats?

FRÅGA: Hej, jag har skrivit på ett avtal för en bostadsrätt i en nyproduktionsbyggnad. Lägenheten skulle vara 53 kvadratmeter stor och kosta 2 miljoner. Igår fick vi reda på att de byggt lägenheten en kvadratmeter mindre, alltså 52…
, ,

Kan krav på skadestånd ärvas? Och hur beräknas i så fall ersättningen?

Vad händer om den som råkat ut för ett skadefall avlider innan han/hon fått någon ersättning från sitt försäkringsbolag. Denna fråga regleras i Skadeståndslagen 6 kap. 3§ som rör frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd…
,

Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns?

Ja, du kan få skadestånd i en sådan situation. Den som har varit frihetsberövad, d.v.s. anhållen eller häktad utan att sedan bli dömd för gärningen, t.ex. om förundersökningen läggs ned eller om man frikänns i domstol, har som huvudregel…

Besiktningsmans ansvar för överlåtelsebesiktning vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp är det vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som undersöker fastigheten. Detta brukar ske innan köpekontraktet mellan säljare och köpare är undertecknat och syftar till att ge köparen vetskap om fastighetens…
,

Reglering av personskada till följd av trafik utomlands

Många svenskar väljer att lämna Sverige under semestertider och åka på semester utomlands. Det är i samband med detta vanligt att man då kör bil eller något annat motordrivet fordon utanför Sveriges gränser. Det kan exempelvis vara…
,

Skadestånd vid frihetsberövande

Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns? Om du har varit frihetsberövad, dvs. anhållen och/eller häktad och blir frikänd har du rätt till ersättning från staten. Detsamma gäller om förundersökningen läggs ned och…