Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Advokat Kristofer Stahre om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning

Intervju med advokat Kristofer Stahre, brottmålsadvokat, om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning. Lexiqon: Vilka förändringar föreslås? Kristofer Stahre: Ett krav på samtycke för att sexuella handlingar inte ska klassificeras…