Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Bodelning mellan sambor

Lagens definition av sambor är att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, utan att de är gifta (varken med varandra eller någon annan). Ibland används uttrycket att sambor…
, ,

Fråga till Lexiqon: Är jag skyldig att vittna mot mitt ex/pojkvän?

FRÅGA INKOMMEN TILL LEXIQON: Om jag skulle bli kallad på rättegång för att vittna mot mitt ex/pojkvän, att han alltså skulle ha begått ett brott där det inte handlar om mig, men om jag blir kallad till rättegång är jag skyldig då…

Att bli sambo – vad ska jag tänka på?

Tidigare var det vanligare att familjen bestod av en make och maka samt eventuella barn. Idag ser familjerna ofta annorlunda ut och det är vanligt att man lever i tillsammans som sambor. För dessa olika av parförhållanden finns det olika…