Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad är straffet för att röka på?

Om man med ”röka på” menar att bruka cannabis (hasch/marijuana) eller någon annan narkotikaklassad substans så är det straffbart att göra det i Sverige. Påföljden är 30 dagsböter. Hur stor en dagsbot är baseras på ens inkoms…

Var går gränsen för ringa narkotikabrott vad gäller hasch?

Fråga: En kompis till mig greps på bar gärning med cirka 20 gram hasch och blev misstänkt för narkotikabrott av normalgraden. Jag tycker att det låter hårt. Var går egentligen gränsen för när det är ringa narkotikabrott? Svar:…