Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Från dömd till friad eller friad till dömd - så fungerar resning i brottmål

En ansökan om resning innebär en begäran om att en dom som inte längre kan överklagas ska ändras och att målet ska tas upp till ny prövning. I genomsnitt dömer Sveriges tingsrätter i över 200 brottmål dagligen och givetvis blir utfallet…