Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Fakturan från hantverkaren är ”saltad” och otydlig – kan jag kräva specificerad räkning?

Fråga: Jag har fått en faktura från ett byggbolag som renoverat mitt badrum. Vi avtalade om fast pris för arbete om 150 000 kr och för materialet skulle hantverkaren fakturera självkostnadspris med påslag om 12 %. Under badrumsrenoveringens…