Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Barnrättslagen på 3 min

Ett år har gått sedan barnkonventionen blev lag i Sverige genom ”Barnrättslagen” och under lika lång tid har den varit ett verktyg i barnadvokatens verktygslåda. Det här är första året med barnens egen lag. Barnkonventionen…

Utsatt för brott - vad händer om förundersökningen läggs ner?

Som brottsoffer kan du begära att förundersökningen tas upp igen vilket kan leda till att brottet ändå klaras upp och att en misstänkt döms för brottet. Om ingen döms eller kan identifieras som misstänkt för brottet får du inget…

Misstänkt för brott? Det här är dina rättigheter!

Den som är misstänkt för brott tillerkänns vissa rättigheter genom såväl svensk lagstiftning som i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tanken är att alla ska ha rätt till en rättvis och rättssäker prövning av misstankarna.…
, ,

Silvia Ingolfsdottir Åkermark om människohandel i Sverige

I vilken omfattning förekommer människohandel i Sverige och vilken typ av människohandel är det fråga om? Jag kan inte uttala mig om omfattningen men det finns betydligt fler fall av människohandel än de som lagförts och som för…

Vilka rättigheter har jag som misstänkt vid ett polisförhör?

Om du ska höras om ett brott som du är skäligen misstänkt för har du rätt att bli underrättad om vad misstanken består i. Gärningsbeskrivningen ska, i den mån det är möjligt, vara specificerad i fråga om tid, plats och övriga gärningsomständigheter…