Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Patent eller företagshemlighet?

Inledning Information är i dagens digitaliserade samhälle en värdeskapande resurs för många företag. Kunskap och information används flitigt i syfte att utveckla produkter, såväl fysiska som digitala, samt för att kunna erbjuda nya…