Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

VÅRT BEHOV AV TRYGGHET RISKERAR ATT BLI SLUTET PÅ VÅR EGEN CIVILISATION

Knappt hade den nya Kamerabevakningslagen trätt ikraft innan representanter för nästan alla politiska partier, från höger till vänster, ropade efter större möjligheter för polisen till kamerabevakning utan att polisen skulle behöva…
,

Advokat Sandra Danowsky om häktning av ungdomar

Intervju med Sandra Danowsky, brottmålsadvokat verksam på advokatfirman Guide i Stockholm Vad krävs för att en person under 18 år ska häktas? Huvudregeln om när häktning får ske är oberoende av ålder och en domstol som ska bedöma…