Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad innebär oskuldspresumtionen?

Oskuldspresumtionen, även kallad oskyldighetspresumtionen, är en mänsklig rättighet och en grundläggande rättsstatlig princip. Oskuldspresumtionen innebär att den som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att…