Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad är en offentlig försvarare?

När en person är misstänkt för brott har han eller hon rätt att biträdas av en försvarsadvokat. Det finns dock inte någon absolut rätt att få ersättning från staten för sin försvarsadvokat. Den misstänkte kan antingen få en advokat…
,

Vem skulle du välja som försvarsadvokat eller offentlig försvarare?

Ibland brukar jag vid middagsbjudningar och liknande tillställningar där mingel förekommer fråga, "Vem skulle du begära som försvarsadvokat om du misstänks för brott och blir föremål för brottsutredning?" Det är sällan jag får…

Låt inte någon använda dina konton!

Om man hjälper någon som kommit över pengar genom brott att dölja pengarnas ursprung eller underlätta för personen att underlätta att omsätta pengarna kan man dömas för penningtvättsbrott. Om man inte förstod att pengarna kom…
,

Gripen, anhållen, häktad!

Många hör av sig till mig med frågor om vad som krävs för att frihetsberövas på grund av misstanke om brott. Möjligheterna att frihetsberöva någon endast på grund av brottsmisstankar kan liknas vid en trestegsraket, (1) gripande,…
,

När har jag rätt till offentlig försvarare?

Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Offentlig försvarare ska också utses • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, • om försvarare behövs…

Vad betyder slutdelgivning?

När en förundersökning har slutförts, om åklagaren inte har valt att lägga ned den, ska den misstänkte slutdelges. Slutdelgivningen innebär att den misstänkte får ta del av förundersökningsprotokollet, vilket är en skriftlig handling…
,

Jag har en offentlig försvarare som jag är missnöjd med, kan jag byta?

En offentlig försvarare är en advokat som fått ett förordnande att vara offentlig försvarare från domstolen. Det kan vara antingen en advokat som den misstänkte själv har valt eller – om den misstänkte inte valt någon särskild –…

Vad är en privat försvarare?

Till skillnad från en offentlig försvarare är en privat försvarare anlitad direkt av klienten och inte genom domstol.
,

Hur byter jag försvarsadvokat?

Fråga: Jag är misstänkt för bedrägeri och har fått en offentlig försvarare som inte verkar bry sig om mitt fall. Han svarar aldrig i telefon och gör inget för att driva utredningen framåt. Kan jag byta advokat och hur gör jag i så…