Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, ,

Jag driver näringsverksamhet och är orolig att hamna på obestånd. Kan jag bli personligt ansvarig för mitt bolags skulder?

Ja, det finns ett antal fällor som kan medföra att man blir personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Den inledande frågan man måste ställa sig är vilken bolagsform som används. Bedrivs verksamheten som ”enskild firma”…