Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Neda Khanshan om medicinska åldersbedömningar

1. Varför är det viktigt att bestämma åldern på den som söker asyl? Migrationsverket och övriga beslutsfattande instanser vill veta vem den asylsökande är; däribland sökandes namn, ålder och hemvist. Uppgiften om ålder är en…