Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Måste jag möta den åtalade i rätten? Vad betyder medhörning?

Det här är en återkommande fråga från brottsoffer och vittnen. Huvudregeln är att en huvudförhandling är offentlig och att samtliga parter ska närvara vid hela huvudförhandlingen (rättegången). Det gäller alla förutom vittnen som…