Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Vad är ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som har i uppdrag att ta tillvara målsägandens (brottsoffrets) intressen genom hela rättsprocessen. Detta kan innebära att målsägandebiträdet följer med målsäganden till polisförhör…

Vad är ett målsägandebiträde?

De flesta i samhället känner till att en person som blir misstänkt för brott normalt sätt har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Det är inte lika känt att ett brottsoffer också har rätt till ett juridiskt ombud…

Kan jag ta tillbaka min polisanmälan?

Fråga: Jag har anmält min man för misshandel men vill nu ta tillbaka min anmälan. Kan jag göra det, och hur går jag i så fall till väga? Svar: Eftersom misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal är det inte så enkelt…
,

Vem betalar mitt målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde som har förordnats av domstolen betalas alltid av staten och är alltså inget som du behöver betala för. Den som döms för brottet kan däremot bli ersättningsskyldig till staten för kostnaden.