Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Jag vill säga upp mig och starta en egen konkurrerande verksamhet. Vad gäller? Får jag ta med mig kunder från arbetsgivaren?

Under den tid du är anställd skall du vara solidarisk med din arbetsgivare. Man får inte aktivt ragga på kunder, kopiera kundregister eller på annat sätt kopiera arbetsgivarens egendom för att senare använda i den egna verksamheten.    Situationen…