Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

”Vi vet att konkurrenten ljuger – de uppfyller inte alls det uppställda kravet!”

Det är vanligt att leverantörer får kryssa i kryssrutor i förfrågningsunderlag till besvarande av om ett visst krav är uppfyllt. Antalet påståenden som det ovan citerade blir allt fler. Men räcker det med att kryssa ”ja” för att…