Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Covid-19 och EU-, konkurrensrätt och Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Deltagande i offentlig upphandling I tider med en osäker marknad kan det finnas ett ökat intresse av att delta i offentliga upphandlingar, eftersom det offentliga utgör en stabil affärspartner. De flesta upphandlingar…