Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Kan jag få sparken om jag rökt hasch på min fritid?

Nej, normalt sett inte. Undantaget skulle var om du har en hög position i en verksamhet som kräver stort förtroende och saken kommer ut i offentligheten.

Var går gränsen för ringa narkotikabrott?

Det är inte enbart mängden narkotika som avgör om ett narkotikabrott ska bedömas som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid enbart innehav av narkotika endast för eget bruk, kan man dock normalt sett utgå från…