Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Kan Kent Ekeroth dömas till fängelse för krogmisshandeln?

Fråga: I flera tidningsartiklar om misshandeln som Kent Ekeroth åtalats för står det att han riskerar fängelse för örfilen, stämmer det? Svar: Ekeroth har åtalats för ringa misshandel och det är i och för sig korrekt att straffskalan…