Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Har jag som misstänkt någon insyn i pågående förundersökning?

Om du blir delgiven misstanke om brott så har du alltid rätt att få reda på vad misstanken består av, det vill säga vilket brott du misstänks för samt i den mån det är möjligt de närmare omständigheterna som ligger till grund för…