Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad krävs för att dömas för hets mot folkgrupp och vad är straffet?

Gärningen ska:  1) -Ske i uttalande eller genom annat meddelande som sprids. Ett meddelande kan lämnas muntligen eller skriftligen men även på annat sätt, t.ex. genom bärande av märken, emblem, och andra typer av framställningar i…