Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Hästjuridik – Vilka åtgärder ska vidtas när hästköpet inte blev som förväntat?

De gyllene stegen att vidta när hästköpet inte blev som förväntat Om hästköpet inte blev som förväntat behöver du först reda ut varför hästen inte lever upp till dina förväntningar och vad för följder detta får för just dig.…

Vilka undersökningar behöver du vidta vid hästköpet?

Vid köp av häst, liksom vid andra typer av köp exempelvis ett bilköp, hör det till sakens natur att man som köpare vill undersöka varan så att den stämmer överens med dennes förväntningar och inte är behäftad med fel som man inte…

Har du hittat din drömhäst hos en hästhandlare? Då bör du tänka på detta.

Först och främst bör du veta vad som gäller i samband med ditt hästköp Största fördelen med att köpa häst från en näringsidkare, som till exempel ett försäljningsstall, är att de många gånger kan erbjuda dig som köpare bättre…