Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Web scraping ur ett juridiskt perspektiv

En teknisk metod som visat sig vara mycket effektiv för att automatiskt extrahera och kopiera stora mängder data från hemsidor är s.k. ”web scraping”. I det kommande ska vi gå närmare in på hur web scraping kan användas och hur det…
,

Jag driver ett litet företag och får in uppgifter från mina kunder, till exempel namn, personnummer, mail och telefonnummer. Jag lämnar ut uppgifter om personerna till Skatteverket när jag begär RUT-avdrag. Jag skickar inte ut någon reklam. Vad måste jag tänka på när GDPR träder ikraft?

Generellt så kan alla företag, förutom väldigt stora och sådana som hanterar särskilt känsliga uppgifter, tänka på samma sätt: - Är det personuppgifter vi har fått in? I ditt fall skulle jag säga att exemplen som du räknar upp…
,

Advokat Anna Lööv om GDPR

Intervju med Anna Lööv, advokat på Kompass Advokat som är en affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm 1. Vad är GDPR? Det är en dataskyddsförordning som ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och som gäller i hela EU. Syftet är…