Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Unga brottslingar kan erbjudas fotboja, vad innebär det?

Ett av de stora samtalsämnena och samhällsproblemen i Sverige idag är den stora ungdomsbrottsligheten. Brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna och många som utför brotten är väldigt små barn. Barn som blir rekryterade av äldre…

Jag har dömts till fängelse; kan jag få fotboja?

Har du blivit dömd till högst sex månaders fängelse kan du ansöka hos kriminalvården om att få avtjäna straffet genom så kallad intensivövervakning, det vill säga fotboja. Intensivövervakning innebär att straffet avtjänas i hemmet…