Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Kan man få straffrabatt om man anger en medmisstänkt

Rent generellt ska frågan besvaras nekande men det har hänt att misstänkta som samarbetat under en utredning av andra misstänkta personers brottslighet har fått en form av lindring vid den slutliga straffmätningen i domstol. Ett sådant…
,

Vad händer när polis eller åklagare lägger ned en förundersökning?

Efter att en polisanmälan har upprättats bedriver polisen i samarbete med åklagare utredningen framåt. Förundersökningen är till för att reda ut om tillräckliga bevis finns för att en åklagare ska kunna väcka åtal. En åklagare…

Vad betyder slutdelgivning?

När en förundersökning har slutförts, om åklagaren inte har valt att lägga ned den, ska den misstänkte slutdelges. Slutdelgivningen innebär att den misstänkte får ta del av förundersökningsprotokollet, vilket är en skriftlig handling…

Vad är en förundersökning?

En förundersökning är det som i vardagligt tal även kallas polisutredning. Reglerna om förundersökningen finns i Rättegångsbalken (RB). En förundersökning kan inledas när det kan antas att ett brott har begåtts. Kan antas är den…

Hur avslutas en förundersökning?

En förundersökning kan avslutas på flera olika sätt. Om åklagaren anser att man kan förvänta sig en fällande dom så väcks i de flesta fall åtal. Vid mindre allvarlig brottslighet kan åklagaren i stället för åtal meddela ett strafföreläggande,…

Har jag som misstänkt någon insyn i pågående förundersökning?

Om du blir delgiven misstanke om brott så har du alltid rätt att få reda på vad misstanken består av, det vill säga vilket brott du misstänks för samt i den mån det är möjligt de närmare omständigheterna som ligger till grund för…

Vad innebär en förundersökning?

Förundersökning kallas den brottsutredning som polis och åklagare bedriver. En förundersökning kan inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Under förundersökningen försöker polis och åklagare att…