Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Carl-Johan Vahlén om möjligheten att få skadestånd från stat och kommun

Lexiqon I vilka typsituationer kan privatpersoner eller företag ha rätt till skadestånd från staten eller kommunen? Carl-Johan Vahlén Den vanligaste situationen är felaktiga besked och upplysningar som lämnas. T ex om bygglov eller…