Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vägledande dom av Högsta domstolen rörande bostadsrättsförenings ansvar för s.k. ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada avses en rent ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon drabbas av en person- eller sakskada. Som en huvudprincip gäller enligt svensk skadeståndsrätt att utanför avtalsförhållanden ersätts…