Inlägg

FÖRETAGSHEMLIGHETER OCH UPPHOVSRÄTT I DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR

Ibland händer det som inte får hända – någon utomstående har fått tag på bolagets företagshemligheter. Det kan röra kalkyler, dataprogram, kundlistor, ritningar med mera. Plötsligt och utan förvarning dyker det upp en ny konkurrent…