Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Grannens trädrötter spränger asfalten på vår parkering och växer in i vårt avlopp ut. Har inga egna träd på gården. Vad ska vi göra, vems är ansvaret

Ansvaret är grannens. Det framgår av de s.k. grannelagsrättsliga reglerna i jordabalken. Jag föreslår att du ber din granne ta bort rötterna. Om det inte sker har du rätt att själv vidta den åtgärden om rötterna orsakar skada på…