Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Kan jag väcka talan i domstol om jag misstänker att jag är far till ett barn?

Det enkla svaret på frågan är nej. Det innebär emellertid inte att mannen saknar möjligheter att få sin fråga utredd och prövad. Alla barn har rätt till kännedom om sitt ursprung. Anledningarna är flera och förutom det biologiska…