Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Vad innebär livstids fängelse?

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt kallas för ett livstidsstraff. Den som avtjänar ett livstidsstraff vet inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Ett sådant straff kan endast dömas ut vid vissa särskilt allvarliga…
,

Är det olagligt att spela in ett samtal?

En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för…

Vad är olaga förföljelse / stalkning?

Nästan en av tio personer i Sverige uppger att de någon gång i livet har blivit utsatta för upprepade trakasserier av en annan person. Tre fjärdedelar av dessa är kvinnor. Det vanligaste är att offret på något sätt känner gärningspersonen,…
,

Advokat Anton Strand om omvandling av livstidsstraff

Intervju med advokat Anton Strand, brottmålsadvokat, om omvandling av livstidsstraff. Vad krävs för att ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff? Den dömde måste ha avtjänat tio år av straffet innan det är…

Kan Kent Ekeroth dömas till fängelse för krogmisshandeln?

Fråga: I flera tidningsartiklar om misshandeln som Kent Ekeroth åtalats för står det att han riskerar fängelse för örfilen, stämmer det? Svar: Ekeroth har åtalats för ringa misshandel och det är i och för sig korrekt att straffskalan…