Inlägg

, ,

Målsägandens möjligheter till ekonomisk ersättning, trots en frikännande dom i allmän domstol.

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet, vilket följer av 20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalk (1942:740). Målsäganden kan få ekonomisk ersättning genom skadestånd,…
,

Skadestånd vid frihetsberövande

Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns? Om du har varit frihetsberövad, dvs. anhållen och/eller häktad och blir frikänd har du rätt till ersättning från staten. Detsamma gäller om förundersökningen läggs ned och…