Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Nya lagkrav på e-handeln

Den som vill bedriva e-handel har ett flertal regelverk att förhålla sig till som inte gäller för fysiska butiker. Detta kan innebära en utmaning, vilket många aktörer nu får erfara när Covid-19 accelererar den digitala omställningen…