Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Lag om hemlig dataavläsning

Lag om hemlig dataavläsning Den första april träder en ny lag ikraft som innebär att brottsbekämpande myndigheter får betydligt större möjlighet att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå̊ allvarliga…