Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad innebär dagsböter?

Den grundläggande bestämmelsen om böter finns 25 kap. 1 § brottsbalken: ”Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga, i dagsböter, penningböter eller normerade böter. Är viss bötesform inte föreskriven…

Vad är våldsamt motstånd och vad är det för straff om man döms för det?

Våldsamt motstånd innebär att man på något sätt gör motstånd mot någon (vanligtvis en polis eller en ordningsvakt) i dennes myndighetsutövning, men att det inte är ett sådant motstånd som innebär våld mot tjänsteman.

Kan Kent Ekeroth dömas till fängelse för krogmisshandeln?

Fråga: I flera tidningsartiklar om misshandeln som Kent Ekeroth åtalats för står det att han riskerar fängelse för örfilen, stämmer det? Svar: Ekeroth har åtalats för ringa misshandel och det är i och för sig korrekt att straffskalan…