Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Coronaviruset – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Få har nog missat den senaste tidens utbrott av coronavirussjukdom (covid-19). Även om antalet fall i Sverige än så länge är förhållandevis få och lindriga har utbrottet gett upphov till många arbetsrättsliga frågeställningar,…

Bolagsstämman och förbudet mot folksamlingar

Den 11 mars beslutade regeringen om att begränsa möjligheten till att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av coronaviruset (Covid-19). Beslutet gäller från den 12 mars och begränsningen innebär…