Inlägg

Vad är en privat försvarare?

Till skillnad från en offentlig försvarare är en privat försvarare anlitad direkt av klienten och inte genom domstol.