Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Är hantverkaren inte klar i tid?

Då kan du häva ett avtal med din hantverkare pga. försening i arbetetDet är inte ovanligt att de arbeten som en hantverkare ska utföra tar längre tid än du tänkt dig. Det är lätt att tro att ett avtal som inte fungerar för att hantverkarens…