Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Kan polisen ta något i beslag från mig om jag inte är misstänkt för brott

Kan polisen ta något i beslag från mig om jag inte är misstänkt för brott? Utgångspunkten för när polisen får ta något i beslag är 27 kap 1 § i rättegångsbalken. Där framkommer följande 4 situationer där beslag kan förekomma,…

Vad är straffet för att köpa sex i Sverige idag?

Sexköp har debatterats mycket det senaste året, inte minst efter att en känd tv-profil gripits i en stor polisrazzia på en bordell i Stockholm. I ett uppmärksammat reportage från SVT ursäktade sig en annan ertappad sexköpare med att…

Vad är en särskild företrädare?

När ett barn under 18 år befaras ha blivit utsatt för brott där minst en av vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. Om en av vårdnadshavaren inte är misstänkt för brott, men står i lojalitetställning till den misstänkte, antas…

Vad krävs för att dömas för ringa narkotikabrott? (eget bruk)

Vad är ringa narkotikabrott? Narkotikabrott i narkotikastrafflagen delas in i fyra straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Du kan bli åtalad för ringa…
,

När ger Högsta domstolen prövningstillstånd i brottmål

Högsta domstolen är främst en s.k. prejudikatinstans. Det innebär att Högsta domstolen i princip ska ägna sig åt att meddela domar som kan vägleda underrätter (tings- och hovrätterna) om hur lagar ska tolkas eller hur liknande mål…

Har renhetsgraden någon betydelse i narkotikamål?

Kort svar : Ja, det kan ha betydelse men får det sällan. Det är enbart om renhetsgraden är att betrakta såsom "speciellt låg halt" som det kan ha betydelse för påföljden och straffmätningen. Vad som är att bedöma som speciellt låg…

Vad krävs för att en utländsk medborgare ska kunna utvisas på grund av brott

Hej och tack för din fråga, Reglerna om utvisning med anledning av brott finns i kapitel 8 a i Utlänningslagen. Reglerna är ganska omfattande eftersom olika regler gäller för olika kategorier av utländska medborgare. Lång vistelsetid…

Får Polisen utreda om ett barn som inte är straffmyndig har begått brott?

De flesta känner redan till att man blir straffmyndig den dagen man fyller 15 år. Det är först då en ungdom kan dömas till ett straff. Men får Polisen utreda om ett barn som inte är straffmyndig har begått ett brott? I lag (1964:167)…

Misstänkt för brott? Det här är dina rättigheter!

Den som är misstänkt för brott tillerkänns vissa rättigheter genom såväl svensk lagstiftning som i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Tanken är att alla ska ha rätt till en rättvis och rättssäker prövning av misstankarna.…
,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri och vad är straffet?

Ett bedrägeri begås genom att gärningsmannen (1) genom vilseledande (orsakande av felaktig tro), (2) förmår någon till en handling eller underlåtenhet (disposition), (3) som innebär förmögenhetsöverföring. Lite förenklat kan…