Inlägg

, ,

Straffansvar för styrelsen i aktiebolag

Kan en styrelseledamot dömas för brott som begåtts inom ramen för bolagets verksamhet, exempelvis bedrägerier? Ja, en styrelseledamot bär ett stort ansvar för vad som görs inom bolagets verksamhet. Det innebär bland annat att en styrelseledamot…

Hur länge sitter en prick kvar i brottsregistret?

Vad menas med en ”prick” i brottsregistret? Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det s k kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men…
,

Advokat Sandra Danowsky om häktning av ungdomar

Intervju med Sandra Danowsky, brottmålsadvokat verksam på advokatfirman Guide i Stockholm Vad krävs för att en person under 18 år ska häktas? Huvudregeln om när häktning får ske är oberoende av ålder och en domstol som ska bedöma…
,

Advokat Anton Strand om omvandling av livstidsstraff

Intervju med advokat Anton Strand, brottmålsadvokat, om omvandling av livstidsstraff. Vad krävs för att ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff? Den dömde måste ha avtjänat tio år av straffet innan det är…