Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Vad innebär livstids fängelse?

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt kallas för ett livstidsstraff. Den som avtjänar ett livstidsstraff vet inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Ett sådant straff kan endast dömas ut vid vissa särskilt allvarliga…
,

Är det olagligt att spela in ett samtal?

En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för…
,

Vad är ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som har i uppdrag att ta tillvara målsägandens (brottsoffrets) intressen genom hela rättsprocessen. Detta kan innebära att målsägandebiträdet följer med målsäganden till polisförhör…

Vad är olaga förföljelse / stalkning?

Nästan en av tio personer i Sverige uppger att de någon gång i livet har blivit utsatta för upprepade trakasserier av en annan person. Tre fjärdedelar av dessa är kvinnor. Det vanligaste är att offret på något sätt känner gärningspersonen,…

Vad är skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är en påföljd som avtjänas i frihet och som domstolen kan döma till om brottet kräver ett strängare straff än böter. Det centrala innehållet i en skyddstillsyn är övervakning som normalt pågår under ett år från…
, ,

Straffansvar för styrelsen i aktiebolag

Kan en styrelseledamot dömas för brott som begåtts inom ramen för bolagets verksamhet, exempelvis bedrägerier? Ja, en styrelseledamot bär ett stort ansvar för vad som görs inom bolagets verksamhet. Det innebär bland annat att en styrelseledamot…

Hur länge sitter en prick kvar i brottsregistret?

Vad menas med en ”prick” i brottsregistret? Med en prick i brottsregistret menar man vanligtvis att man finns registrerad i det s k kallade belastningsregistret. I det registret registreras alla domar som en person har dömts till men…
,

Advokat Sandra Danowsky om häktning av ungdomar

Intervju med Sandra Danowsky, brottmålsadvokat verksam på advokatfirman Guide i Stockholm Vad krävs för att en person under 18 år ska häktas? Huvudregeln om när häktning får ske är oberoende av ålder och en domstol som ska bedöma…
,

Advokat Anton Strand om omvandling av livstidsstraff

Intervju med advokat Anton Strand, brottmålsadvokat, om omvandling av livstidsstraff. Vad krävs för att ett livstidsstraff ska omvandlas till ett tidsbestämt straff? Den dömde måste ha avtjänat tio år av straffet innan det är…